Terug

Definities Ruimtelijke Ordening (deel2)


Onze tweede begrippenlijst met juridische termen en hun definities.

Voorgevellijn

De lijn die gevormd wordt door de voorgevel(s) door te trekken tot op de zijgrenzen van het perceel.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Voorgevel

Elke gevel gericht op de voorliggende weg, met uitzondering van garagewegen of voetwegen.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Zijgevel

Gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Achtergevel

Gevel die geen voorgevel of zijgevel is.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Bouwvrije strook

Strook waarbinnen het verboden is om vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te richten.

Vaak wordt dit verbod genuanceerd voor werken, handelingen en wijzigingen voor de toegang naar het openbaar domein (oprit), voor het aanleggen van nutsleidingen en voor het aanleggen van telecommunicatie infrastructuur.

Soms bepalen de voorschriften van een verkaveling, een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat slechts een bepaald percentage van deze strook mag worden verhard, of dat voor een minimaal percentage in groenaanplant moet worden voorzien.

Bouwlijn

De bouwlijn is de eerste lijn waarop de voorgevel van het gebouw mag worden geplaatst.